Iidesranta sprintti

Iidesranta sprintti

Iidesrannan sprinttiharjoituksessa kartta on jaettu neljään osaan parhaiden alueiden hyödyntämiseksi. Myös nurmialueet on merkattu piha-alueen symbolilla haastavuuden lisäämiseksi. Rasteilla ei ole pysyviä rastimerkkejä.

Iidesranta sprint map is divided for four piece to use best areas of the area. Also grass areas are changed for forbidden olive green to routechoices more interesting. No permanent controls.

Log in to comment